Bestuurssamenstelling

  • Voorzitter             : Margien Kramer
  • Secretaresse        : Janny Rook
  • Penningmeester : Rineke v.d. Gouwe-Metz
  • Lid                         : Greetje Dekker
  • Lid                         : Henk Bisschop

 

Voor informatie en / of  vragen kunt zich wenden tot één van de bestuursleden of via popkoorruinen@gmail.com