Bestuurssamenstelling

  • Voorzitter             : Lidy van den Boom  Tel : 0522-745078 of 06-55194451
  • Secretaresse        : Geke Hakkert
  • Penningmeester : Harrie Leffers
  • Lid                         : Greetje Dekker
  • Lid                         : Henk Bisschop

 

Voor informatie en / of  vragen kunt zich wenden tot één van de bestuursleden of via popkoorruinen@gmail.com